Consiliul de Administraţie

Conform Actului Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie (CA) al Minprest Serv SA este format dintr-un număr de cinci membrii numiţi de AGA. Dintre aceştia, unul deţine şi funcţia de preşedinte al CA. Hotărârile CA se adoptă cu majoritate simplă.

Dragomirescu Emanoil – Presedinte C.A.

Făget Paul Lucian – membru C.A.

Popescu Monica Gabriela – membru C.A.

Bejinaru Ion Bogdan – membru C.A.

Brânzan Gheorghe Sebastian – membru C.A.

Alte informaţii referitoare la Consiliul de Administraţie

Politica şi criteriile de remuneraţia a CA şi DG